CORONA BELEID

 VV Philippine logo

 

 Corona – COVID 19 protocol VV Philippine

 

Inleiding
Als bestuur van VV Philippine willen we de komende tijd op een verantwoorde en veilige manier kunnen voetballen en naar voetbal kijken. Het uitgangspunt is dat door ons de regels en voorschriften vanuit de overheid gevolgd worden. Hierbij realiseren we ons dat deze situatie nieuw is voor iedereen en dat we mogelijk niet alles hebben voorzien. We kiezen er dan ook voor om regelmatig te evalueren en daar waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Dit protocol is voor alle thuiswedstrijden en trainingen van zowel senioren als jeugd en is bedoeld voor ons allemaal. We vragen aan eenieder begrip voor de situatie en met gezond verstand om te gaan met de regels.

De algemene basisregels, hygiëneregels en richtlijnen van het RIVM, de overheid, NOC*NSF, KNVB zijn altijd van toepassing voor de velden en accommodaties op het accommodatie VV Philippine.
Dit protocol treedt in werking op 25 augustus en wordt aan de hand van wijzigingen door de hiervoor genoemde instanties zo nodig aangepast.
Aanspreekpunt bestuur VV Philippine:
Ritchie Bosma, voorzitter, 0651257326
William de Bruijn, secretaris, 0629550354
Ferry van Steenberge, accommodatie, 0612293843

Corona protocol VV Philippine

richtlijnen  

Algemene regels accommodatie VV Philippine
 Bij bezoek aan accommodatie VV Philippine kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld over uw gezondheid of die van uw kinderen.
 Sporters, begeleiders of toeschouwers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Regels kantine en terras
Regels voor kantine en terras worden middels beschikbare symbolen van het NOC*NSF zoveel mogelijk kenbaar gemaakt.
- Bij bezoek aan de kantine wordt gevraagd jezelf te registreren. Registratieformulieren liggen gereed bij de ingang van de kantine/onder de luifel. Deze gegevens zijn uitsluitend voor een bron- en contactonderzoek van de GGD en verwijderen we na 2 weken. In het kader van de wet op de privacy (AVG) is registratie vrijwillig, maar doen we een dringend beroep op iedereen om je te registreren.
 Kantine In- en uitgang zijn middels symbolen en markeringen aangegeven waarbij de looplijnen er o.a. voor zorgen dat er éénrichtingsverkeer is in de kantine om de 1,5 meter afstand te waarborgen
 Ontsmet je handen bij de alcohol dispenser die bij de ingang / uitgang van de kantine ophangt
 Max 2 persoon tegelijk in heren wc. Max 1 persoon tegelijk in dames wc, je wacht buiten.
 Er zijn Max. 40 zitplaatsen in de kantine (staan is niet toegestaan, alleen bij bestellen)
 Gooi zelf je lege plasticflesjes of bekertjes in de afvalbakken binnen en/of buiten
 Betaal zoveel mogelijk contactloos met pin.
 Neem eten/drinken mee naar buiten of naar een zitplaats in de kantine, staand eten/drinken is niet toegestaan in de kantine
 Alleen zitplaatsen op het terras, staan is niet toegestaan, verplaats geen terras meubilair.
 Is het terras vol? Blijf dan niet hangen op het terrein.
 Volg de aanwijzingen van de medewerker(ster)s in de kantine

Bar / Keuken
 Bar en keuken alleen betreden door de bevoegde vrijwilligers van VV Philippine.
 Bij het betreden van de keukenruimte graag eerst goed handen wassen met zeep.
 Broodjes bereiden met handschoenen aan.
 Voor (fris)drank wordt er zoveel mogelijk gewerkt met flesjes, blikjes en plastic bekers.
 Regelmatig bar en tafels schoonmaken met desinfecterende alcohol.

Bestuurskamer
 Bestuurskamer enkel betreden indien dit noodzakelijk is.
 Bij het betreden/verlaten van de bestuurskamer handen ontsmetten aan de dispenser die binnen in de ruimte staat.
 Niet meer dan 8 personen, waar stoelen voor staan, aan de bestuur tafel plaatsnemen i.v.m. 1,5 meter afstand richtlijnen.
 Tijdens de corona tijd is er geen pupil v/d week bij thuis wedstrijden van het 1ste elftal.

Regels voor de trainingen, wedstrijden en vervoer naar wedstrijden
 In elk kleedlokaal staat zeep om je handen te wassen, doe dit als eerste als je het kleedlokaal binnenkomt
 In het materialenhok liggen handschoentjes, papieren doekjes, alcohol spray. Deze kan je gebruiken voor het oppompen van de ballen, materialen schoonmaken.
 Hesjes na iedere training uitwassen.
 Gebruik altijd je eigen bidon voorzien van je naam.

 


 Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel.
 Houd voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand.
Per elftal zal er minimaal 1 kleedkamer beschikbaar zijn, bij de jeugd kan dit door meerdere wedstrijden op een bepaald tijdstip afwijken.
Er mogen maximaal 11 spelers tegelijk in de kleedkamers, ga dus gefaseerd omkleden.
 Douchen vanaf 18 jaar en ouder, max 8 personen per kleedkamer en 3 tegelijktijdig douchen. Indien mogelijk zullen we extra kleedkamer regelen, is dit niet het geval, zal er dit beurtelings gedoucht en aangekleed moeten worden.
 Jeugd t/m 17 mag met heel elftal in 1 kleedkamer, moet wel 1.5 mrt afstand houden van personen van 18 jaar en ouder.
 Kleedkamers netjes schoontrekken en de ramen open voor ventilatie.
 Voor het rijden naar jeugd en seniorenwedstrijden is het advies met max 4 in de auto. RIVM advies is om een mondkapje te dragen. Check voor vertrek altijd even de website van de tegenstander, daar kun je het corona protocol vinden van de desbetreffende club. Dit kan misverstanden voorkomen.
 Tijdens de wedstrijden zullen trainers + spelers van 18 jaar ook 1.5 mrt afstand moeten houden. Dit geldt dus ook voor de dug-out. Waar nodig zullen naast de dug-out extra stoelen geplaatst worden ten behoeve van reservespelers en/of begeleiders.

Op en rondom het veld
 Op en rondom het veld moet de 1,5 meter afstand in acht gehouden worden door iedereen van 18 jaar en ouder, behalve tijdens het sporten.
Geef elkaar, zodra de wedstrijd is afgelopen, de ruimte zodat iedereen op een veilige en verantwoorde manier het sportpark kan verlaten.
Neem ook op de bankjes rond het veld 1,5 meter afstand, benut daarnaast zoveel mogelijk alle zijdes van het veld om de afstand te waarborgen.
Het is enkel toegestaan dat leden van de technische staf van een eftal in het ballenhok de materialen halen, om en om, volgens de geldende richtlijnen van 1,5 meter.

Namens het bestuur van VV Philippine