Sponsor Commissie

VOORWOORD VAN DE SPONSORCOMMISSIE

 

De Voetbalvereniging Philippine is een zeer actieve vereniging. Naast de normale voetbalactiviteiten organiseert de v.v. Philippine ook veel activiteiten die niet direct op het voetballen gericht zijn. De voetbalvereniging vervult namelijk een bepaalde maatschappelijke functie in Philippine (en omstreken).

Immers, de vereniging zorgt voor veel (ont)spanning voor leden, sponsors, toeschouwers en andere betrokkenen. Daarnaast vormt het voetbalcomplex, en dan vooral de kantine, voor velen een belangrijke ontmoetingsplaats waar de nodige uurtjes worden doorgebracht. Kortom, de v.v. Philippine staat midden in de Philippiense maatschappij.

Om haar activiteiten te kunnen bekostigen heeft onze vereniging vanzelfsprekend behoefte aan financiële middelen. U als sponsor (of potentieel sponsor) kunt hierbij een belangrijke rol vervullen. Door onze vereniging financieel te steunen, stelt u de vereniging mede in staat om de gewenste activiteiten te ontplooien. Ook het aanschaffen van materialen en het verbeteren van de voorzieningen wordt hierdoor gemakkelijker.

Vanzelfsprekend willen wij, als v.v. Philippine, iets voor u (als sponsor) terugdoen. Wij willen iedereen laten zien dat u door uw sponsoring de voetbalvereniging een warm hart toedraagt. Dit kan op vele manieren gebeuren, een en ander afhankelijk van de vorm van sponsoring die u kiest.

Daarnaast bent u natuurlijk te allen tijde welkom op ons sportterrein en in de kantine.