Sponsor Mogelijkheden

OVERZICHT SPONSORMOGELIJKHEDEN

 

Shirt sponsoring

Een sponsor kan optreden als shirtsponsor voor een jeugd- of seniorenteam. Een standaarduitrusting bestaat uit 14 shirts en een keepershirt. In beginsel wordt een contract afgesloten voor 3 jaar (met eventueel mogelijkheid van verlenging). Voor het sponsoren van een team bedraagt de sponsorbijdrage eenmalig de aanschafkosten van de shirts en jaarlijks een nader overeen te komen bijdrage.

Een andere mogelijkheid is het sponsoren van een volledig tenue, bestaande uit shirts/broekjes/kousen, waarbij de sponsorbijdrage in overleg wordt vastgesteld.

 

Reclameborden

Rond het hoofdveld van onze vereniging kunnen reclameborden geplaatst worden. De keuze bestaat daarbij uit een groot bord (afmetingen: 120 x 250 cm) en een klein bord (afmetingen: 60 x 250 cm).

De sponsorbijdrage van een groot bord bedraagt eenmalig € 325 ex btw in verband met de aanschaf en vervolgens jaarlijks (gedurende 3 jaar) € 200 aan huur. Voor een klein bord is eenmalig € 165 ex btw verschuldigd en jaarlijks (gedurende drie jaar) € 100 aan huur.

De borden zijn (en blijven) eigendom van de vereniging.

De looptijd bedraagt in beginsel drie jaar. Indien het bord na drie jaar nog voldoende representatief en goed van kwaliteit is, kan het contract jaarlijks worden verlengd. De sponsor is dan jaarlijks het vermelde huurbedrag verschuldigd.

De eenmalige bijdrage in verband met de aanschaf is niet verschuldigd indien de sponsor het reclamebord voor eigen rekening maakt of laat maken. Na plaatsing gaat de eigendom van het bord wel over op de vereniging.

 

Televisiereclame/website

In de kantine van onze voetbalvereniging kunnen sponsors reclame maken via de televisie. Gedurende de openingstijden van de kantine op zaterdag en zondag wordt de sponsornaam (of logo naar keuze) regelmatig in beeld gebracht. Daarnaast kan reclame gemaakt worden op onze website.  De bijdrage voor televisie- en websitesponsoring bedraagt jaarlijks € 100. Voor een sponsor van een reclamebord geld een korting van € 50.

Een shirtsponsor hoeft geen bijdrage te betalen.

 

Sponsoring van jeugdtoernooien

De voetbalvereniging is zeer actief in het organiseren van jeugdtoernooien. Dergelijke toernooien zijn evenementen waar onze leden (en de leden van de bezoekende verenigingen) elk jaar weer naar uit kijken. De spanning van de wedstrijden wordt op een dergelijke dag gecombineerd met de ontspanning van een dagje uit. Voor elke voetballiefhebber (speler en kijker) is het een genot om de voetbalsfeer op een toernooidag te proeven.

De organisatie van een toernooi gaat gepaard met de nodige kosten. Als sponsor kunt u daarom een bijdrage leveren aan het welslagen van een dergelijk evenement. 

Wanneer u als hoofdsponsor van een toernooi wilt optreden, dan wordt uw naam aan het toernooi verbonden. Wij vragen u dan een aantal vlaggen met uw naam of logo aan ons te geven, zodat wij die bij de toegang tot ons voetbalcomplex kunnen laten wapperen. Uw naam zal op de dag van het toernooi vele malen via de luidsprekers te horen zijn en daarbij zal worden aangegeven dat u als hoofdsponsor van het toernooi optreedt. Daarnaast is uw naam of logo op die dag met grote regelmaat te zien op onze lichtkrant in de kantine.

Wanneer u als subsponsor wilt optreden verkondigen wij op de dag van het toernooi uw naam vele malen via de luidsprekers. Ook zullen wij uw naam of logo op die dag op onze lichtkrant laten zien.

 

Sponsoring andere evenementen

Naast voetbaltoernooien organiseert onze vereniging met zekere regelmaat ook andere evenementen. Dit kunnen jaarlijks terugkerende evenementen zijn of eenmalige evenementen. Een voorbeeld van een jaarlijks terugkerend evenement is de zo-vader-zo-zoon dag. Op die dag strijden de deelnemende teams, elk bestaande uit vader en zoon (of moeder/dochter), om de prijzen.

De gezelligheid voert echter de boventoon.

De sponsor wordt op de dag van een evenement voldoende in de gelegenheid gesteld om (desgewenst) reclame te maken. De wijze waarop wordt in onderling overleg overeengekomen. Dit geldt ook voor de vast te stellen sponsorbijdrage.

 

Sponsoring in natura

De voetbalvereniging schaft bij voortduring diverse zaken aan. Denk daarbij aan (voetbal)materialen, zaken voor de kantine, zaken voor het plegen van onderhoud, etenswaren en dergelijke. Wanneer een sponsor bereid is om materialen en andere zaken, die anders aangeschaft zouden moeten worden, te sponsoren, dan is dat van harte welkom. In overleg zoeken wij dan, indien door u gewenst, naar een gepaste wijze om dit bekend te maken.

 

Sponsoring wedstrijdbal

Sponsoring van de wedstrijdbal tijdens wedstrijden van ons eerste elftal kost € 75, - De tegenprestatie hierbij is, dat de naam van de gever via de geluidsinstallatie bekend gemaakt wordt (voor de wedstrijd en in de rust)

 

Sponsoring op maat

Natuurlijk zijn hiervoor niet alle sponsormogelijkheden uitputtend opgesomd. Misschien wilt u de vereniging sponsoren op een andere, niet genoemde wijze. Graag zijn wij bereid om in specifieke situaties mee te denken aan een sponsorpakket op maat.